Gabriela PLUHAŘOVÁ

Bakalářská práce

The Depiction of Economic Migrants from Central and Eastern Europe in British press

The Depiction of Economic Migrants from Central and Eastern Europe in the British Press.
Abstract:
This bachelor thesis deals with migrants from Central and Eastern Europe who have been migrating to the United Kingdom for economic reasons.
Abstract:
Tato bakalářská práce se zabývá migranty ze střední a východní Evropy, kteří migrují do Velké Británie z ekonomických důvodů
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Alice Tihelková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

PLUHAŘOVÁ, Gabriela. The Depiction of Economic Migrants from Central and Eastern Europe in British press. Plzeň, 2018. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/