Bc. Viktor Jurák

Bakalářská práce

Vliv polymorfizmů kandidátních genů na rozvoj svalové síly

Effect of polymorphisms in candidate genes on the development of muscle strength
Anotace:
Tato bakalářská práce je věnována účinkům dvou kandidátních genů a následným změnám ve funkčnosti vybraných svalových partií po podstoupení tréninkové a nutriční intervence. V rámci práce byl vybrán soubor 30 mužů, u kterých byly analyzovány jednotlivé genotypy. Dále byla naměřena data pomocí izokinetického dynamometru a vyplněny dotazníky antropometrických parametrů. Po podstoupení tréninkové intervence …více
Abstract:
Presented bachelor's thesis is focused on study of the impact of two candidate genes and consequent changes in functionality of chosen muscle groups after training and nutrition intervention. In the scope of the thesis, genotypes of 30 men were analyzed. Data were recorded by the isokinetic dynamometer and questionnares with anthropometric parameters were filled in. After training intervention, another …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2018
  • Vedoucí: prof. RNDr. Omar Šerý, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Alena Hloušková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Biochemie / Biochemie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.