Michal Merjavý

Bakalářská práce

Comparison of a multi-model database with its single-model variants

Comparison of a multi-model database with its single-model variants
Anotace:
Cieľom bakalárksej práce bolo spraviť prehľad voľne dostupných datasetov a porovnať multi-model databázy a ich single-model variantami konkrétne OrientDB, Ne4j, MongoDB. Bakalárska práca sa začína prehľadom NoSQL databáz, ich kategóriami a implementáciami dokument, graf a multi-model databáz. Ďalej je popis voľne dostupńych datasetov, ktoré sme našli. Potom sú dokument a graf dotaze, ktoré boli testované …více
Abstract:
Goal of this thesis was to complete an overview of publicly available datasets and to compare multi-model databases to its single-model counterparts specifically OrientDB to Neo4J, MongoDB. We begin with overview of NoSQL databases, their categories and we include implementations of document,graph and multi-model databases. We briefly describe publicly available datasets we found. Following that are …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 2. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Martin Macák
  • Oponent: RNDr. Tomáš Rebok, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma