Vojtěch KLÍMA

Bakalářská práce

VoIP telefonie na ZČU

VoIP Telephony in UWB
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá nasazení VoIP technologie na ZČU. První část popisuje obecný princip přenosu telefonních hovorů po IP síti. Další část pojednává o připojení VoIP terminálu do telefonní sítě ZČU. V prvním kroku je popsáno připojení a prozkoumání parametrů telefonního adaptéru SPA2102 do telefonní sítě ZČU. Druhým krokem je samotné nastavení potřebných parametrů pro funkčnost volání přes …více
Abstract:
This thesis deals with the deployment of VoIP technology on UWB. The first part describes the general principle of transmission of telephone calls via an IP network. Another section discusses the VoIP terminal connection to the telephone network of UWB. The first step explains how to connect and explore the parameters SPA2102 Phone Adapter to the telephone network of UWB. The second step is the actual …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Doc. Ing. Jiří Masopust, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KLÍMA, Vojtěch. VoIP telefonie na ZČU. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta elektrotechnická

Bakalářský studijní program / obor:
Elektrotechnika a informatika / Elektronika a telekomunikace