Bc. Tomáš Čech

Diplomová práce

Distribuce a propagace rap music v kontextu světového a českého hudebního průmyslu

Distribution and promotion of rap music in context of world and czech musical industry
Anotace:
Práce se zabývá aspekty hudebního průmyslu na vybraném žánru novodobé populární hudby, rap music. Důraz je kladen především na distribuční a propagační nástroje v souvislosti s technologickým pokrokem, jakožto hlavním manipulátorem hudebního průmyslu. Stěžejní bod práce tvoří analýza rapové subkultury na poli českého a světového (potažmo amerického) trhu, zaměřená na údaje o prodeji hudebních produktů …více
Abstract:
The thesis concerns aspects of music industry in terms of rap music as chosen genre of contemporary popular music. The thesis attempts to emphasize distribution and promotion tools according to technologic development as the main influencer of musical industry. The important point of the thesis consists analysis of rap culture on the field of czech and world (USA) music market, which works with statistics …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 12. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 2. 2019
  • Vedoucí: PhDr. Martin Flašar, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Viktor Pantůček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta

Masarykova univerzita

Filozofická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Management v kultuře