Jan GREČL

Bakalářská práce

Výběr nového materiálu a návrh technologického postupu výroby spojkového kotouče

Choice of a new material and design of technological process for production of a clutch disc
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá výběrem nového materiálu a návrhem technologického postupu výroby spojkového kotouče pro třecí kotoučovou spojku používanou v motorech GYRTECH. Teoretická část se věnuje popisu konstrukce, funkce a základnímu rozdělení nejpoužívanějších třecích spojek. Analyzuje současný stav výroby spojkových kotoučů pro třecí spojky. Popisuje problematiku používání spojkových kotoučů, jejich …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with a choice of a new material and design of technological process for production of a clutch disc intended for friction disc clutch, found in GYRTECH engines. Theoretical part describes design, materials, usage, function and basic distribution of the most frequently used clutches of this kind, one chapter is dedicated particulary to the disc itself. This document presents …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 5. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Petr Majrich, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

GREČL, Jan. Výběr nového materiálu a návrh technologického postupu výroby spojkového kotouče. Ústí nad Labem, 2016. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta výrobních technologií a managementu

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta výrobních technologií a managementu

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta výrobních technologií a managementu

Bakalářský studijní program / obor:
Strojírenství / Materiály a technologie v dopravě