Mgr. Daniel Hušek

Advanced ('rigorózní') thesis

Odvolání podle daňového řádu

Appeal in the Czech Tax Code
Anotácia:
Práce se zabývá odvoláním podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. Práce se snaží zodpovědět některé otázky, mezi které patří například to, zda se s účinností daňového řádu podařilo odstranit nedostatky úpravy tohoto právního institutu v zákoně č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků. Práce dále srovnává českou právní úpravu s právní úpravou slovenskou, německou, rakouskou …viac
Abstract:
This thesis copes with appeal as a legal remedy in the new Czech Tax Code. This thesis tries to answer some relevant questions, e. g. if the legal regulation in the new Czech Tax Code removes deficiencies from the previous legal regulation. The thesis also compares Czech legal regulation to the legal regulation in Slovakia, Germany, Austria and also in The United Kingdom.
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 26. 5. 2014
  • Oponent: doc. JUDr. Petr Mrkývka, Ph.D., JUDr. Ing. Jan Kopřiva, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Právnická fakulta

Masaryk University

Faculty of Law

Advanced ('rigorózní řízení') programme / odbor:
Law and Legal Science / Law

Práce na příbuzné téma