Markéta Bakešová

Bakalářská práce

Ošetřovatelský proces u pacienta s dekubitem

The nursing process in a patient with decubitus ulcer
Anotace:
Bakalářská práce je zaměřena na problematiku ošetřovatelského procesu u pacientů s dekubity. Práce se skládá z teoretické části a praktické části. Teoretická část se zabývá definicí dekubitu, rizikovými faktory, stupni dekubitů, lokalizací, fázemi hojení ran, hodnotícími stupnicemi pro riziko vzniku dekubitu, prevencí a léčbou dekubitů se zaměřením na produkty vlhké terapie. Praktická část bakalářské …více
Abstract:
Bachelor thesis is focused on the issue of the nursing process in patients with decubitus ulcers. The work consists of a theoretical part and a practical part. The theoretical part deals with definition of pressure ulcer, risk factors, the degree of pressure ulcers, localizations, stages of wound healing, the rating scales for risk of developing pressure ulcer, the prevention and treatment of pressure …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 18. 7. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Klára Václavíková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Bakešová, Markéta. Ošetřovatelský proces u pacienta s dekubitem. Pardubice, 2019. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií