Bc. David Mužík

Bakalářská práce

Chování látek v koncentrovaných vodných roztocích

Compounds speciation in concentrated aqueous solutions
Anotace:
Tato bakalářská práce se věnuje experimentálnímu stanovení disociační konstanty acidobazického indikátoru bromokresolového purpuru za různých iontových sil nastavených pomocí octanu sodného. Pro stanovení byla použita metoda spektrofotometrické titrace se simultánním měřením kyselosti kombinovanou pH elektrodou. Studie souhlasí s předešlými stanoveními při nízkých iontových silách, a navíc při vyšších …více
Abstract:
This bachelor thesis focuses on experimental determination of dissociation constant of acid-base indicator known as bromocresol purple at different ionic strength values which were set by sodium acetate. Method of spectrophotometric titration with simultaneous measuring of acidity by combined pH electrode was used. This study agrees with previously published results measured at low ionic strength, …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 1. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 2. 2021
  • Vedoucí: doc. Mgr. Dominik Heger, Ph.D.
  • Oponent: prof. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masarykova univerzita

Přírodovědecká fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Chemie / Chemie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.