Bc. David Mužík

Bachelor's thesis

Chování látek v koncentrovaných vodných roztocích

Compounds speciation in concentrated aqueous solutions
Abstract:
Tato bakalářská práce se věnuje experimentálnímu stanovení disociační konstanty acidobazického indikátoru bromokresolového purpuru za různých iontových sil nastavených pomocí octanu sodného. Pro stanovení byla použita metoda spektrofotometrické titrace se simultánním měřením kyselosti kombinovanou pH elektrodou. Studie souhlasí s předešlými stanoveními při nízkých iontových silách, a navíc při vyšších …more
Abstract:
This bachelor thesis focuses on experimental determination of dissociation constant of acid-base indicator known as bromocresol purple at different ionic strength values which were set by sodium acetate. Method of spectrophotometric titration with simultaneous measuring of acidity by combined pH electrode was used. This study agrees with previously published results measured at low ionic strength, …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 26. 1. 2021

Thesis defence

  • Date of defence: 17. 2. 2021
  • Supervisor: doc. Mgr. Dominik Heger, Ph.D.
  • Reader: prof. RNDr. Přemysl Lubal, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta

Masaryk University

Faculty of Science

Bachelor programme / field:
Chemistry / Chemistry

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.