Bc. Kateřina Vokálová

Bakalářská práce

Biblical References in A Letter from a Birmingham Jail by Martin Luther King, Jr.

Biblical References in A Letter from a Birmingham Jail by Martin Luther King, Jr.
Abstract:
The main purpose of this paper is to provide an analysis of Biblical references in A Letter from Birmingham Jail by Martin Luther King published in the United States of America in 1963 during the Civil Rights Movement. The first part of the paper explains basic terms connected with rhetoric, figures of speech used in political speeches, and the role of the Bible in these speeches follows. The historical …více
Abstract:
Hlavním cílem této práce je poskytnout analýzu odkazů z Bible v Dopise z birminghamského vězení od Martina Luthera Kinga, Jr., který byl vydán ve Spojených státech amerických v roce 1963 během Černošského hnutí za lidská práva. V úvodní části jsou vysvětleny základní pojmy týkající se rétoriky a jazykových prostředků užívaných v politických projevech. Dále se pozornost zaměřuje na roli Bible v politických …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 3. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2013
  • Vedoucí: Daniel Paul Sampey, MFA

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vokálová, Kateřina. Biblical References in A Letter from a Birmingham Jail by Martin Luther King, Jr.. Pardubice, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická