Bc. Jiří ROBOTKA

Diplomová práce

3D model strojovny dvoutělesové parní turbíny o výkonu 250 MW v PDMS

3D model of STG building for double-casing steam tubine with power output 250 MW in PDMS software
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá dispozičním řešením strojovny dvoutělesové parní turbíny o výkonu 250 MW v programu PDMS a dimenzováním potrubního systému ucpávkové páry. V modelu byla vymodelována zařízení, trasovány potrubní systémy a vytvořeny pomocné ocelové konstrukce pro potrubní uložení. Pomocí programu PDMS byla vytvořena výkresová dokumentace a specifikace materiálu potrubních tras.
Abstract:
This diploma thesis deals with layout solution of STG building for double-casing steam turbine with power output 250 MW in PDMS software. The second part of this thesis deals with dimensioning of gland steam piping system. Equipment were modeled in 3D model, then the pipelines were routed and auxiliary steel structures for piping supports were designed. For creating of the drawings and the bill of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 5. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Vladimír Křenek

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ROBOTKA, Jiří. 3D model strojovny dvoutělesové parní turbíny o výkonu 250 MW v PDMS. Plzeň, 2018. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta strojní

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta strojní
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta strojní

Magisterský studijní program / obor:
Strojní inženýrství / Stavba energetických strojů a zařízení