Jiřina CHMELOVÁ

Diplomová práce

Podpora udržitelného rozvoje nositele integrovaného plánu rozvoje města prostřednictvím Regionálního operačního programu Severozápad

Promoting sustainable development by the bearer of Integrated Urban Development Plan through the Regional Operational Programme Severozapad
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na regionální politiku EU, její vznik a vývoj. Dále se práce zabývá strukturálními fondy EU, konkrétně Regionálním operačním programem Severozápad a jeho strukturou. Dále se práce zabývá Integrovaným plánem rozvoje města jako základním strategickým dokumentem pro udržitelný rozvoj měst.
Abstract:
Regional policy is strategic investment policy aimed at all the EU regions and cities in order to promote their economic growth and improve the quality of life. In pursuing the objectives of cohesion policy are the EU Member States supported by funding from the EU structural funds.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 8. 2015
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: JUDr. Tomáš Louda, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CHMELOVÁ, Jiřina. Podpora udržitelného rozvoje nositele integrovaného plánu rozvoje města prostřednictvím Regionálního operačního programu Severozápad. Plzeň, 2015. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta právnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta právnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/