Bc. Markéta Klátilová

Bakalářská práce

Sejde z očí, sejde z mysli: Kontakt s bývalými partnery, přetrvávající emoční pouto a spokojenost v současném partnerství

Out of sight out of mind: The contact with ex-partners, ex-bond and current romantic relationship satisfaction
Anotace:
Tato studie zjišťovala souvislosti mezi přetrvávajícím emočním poutem k ex-partnerovi, charakteristikami tohoto minulého vztahu a způsoby, které bývalí partneři používají k udržování kontaktu. Dále zkoumala vztah mezi přetrvávajícím emočním poutem k ex-partnerovi, citovou vazbou k současnému partnerovi a spokojeností v současném partnerském vztahu. Ta byla konceptualizována jako naplňování základních …více
Abstract:
The current study focused on the associations between a persisting emotional bond to an ex-partner, the characteristics of the past romantic relationship and the ways of keeping in touch used by the former partners. The study also investigated the relationship among persisting emotional bond to an ex-partner, current romantic attachment and the satisfaction in a current romantic relationship, which …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 7. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2015
  • Vedoucí: doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.
  • Oponent: Bc. Olga Vlachynská

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Bakalářský studijní program / obor:
Psychologie / Psychologie