Bc. Markéta Klátilová

Bachelor's thesis

Sejde z očí, sejde z mysli: Kontakt s bývalými partnery, přetrvávající emoční pouto a spokojenost v současném partnerství

Out of sight out of mind: The contact with ex-partners, ex-bond and current romantic relationship satisfaction
Abstract:
Tato studie zjišťovala souvislosti mezi přetrvávajícím emočním poutem k ex-partnerovi, charakteristikami tohoto minulého vztahu a způsoby, které bývalí partneři používají k udržování kontaktu. Dále zkoumala vztah mezi přetrvávajícím emočním poutem k ex-partnerovi, citovou vazbou k současnému partnerovi a spokojeností v současném partnerském vztahu. Ta byla konceptualizována jako naplňování základních …more
Abstract:
The current study focused on the associations between a persisting emotional bond to an ex-partner, the characteristics of the past romantic relationship and the ways of keeping in touch used by the former partners. The study also investigated the relationship among persisting emotional bond to an ex-partner, current romantic attachment and the satisfaction in a current romantic relationship, which …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 7. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2015
  • Supervisor: doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D.
  • Reader: Bc. Olga Vlachynská

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Bachelor programme / field:
Psychology / Psychology