Karolína FILOUSOVÁ

Bakalářská práce

Vliv fair tradu na Českou republiku

The influence of fair trade on Czech Republic
Anotace:
V této bakalářské práci je popsán systém fair trade, jeho cíle a principy pro snažší pochopení celého konceptu, rovněž i vývoj celého systému a to jak u nás tak i ve světě. Další část je aplikována pouze na Českou republiku a to kapitolami o spotřebě výrobků, způsobu dovozu či o organizacích, které jsou nezbytnou součástí pro fungování fair trade. Snahou organizací je různými způsoby šířit tento koncept …více
Abstract:
This Bachelor´s work describes the system of fair trade, its objectives and principles for easier understanding of the whole concept as well as development of all the system in the Czech Republic and in the world. The next part is applied only to the Czech Republic by the chapters about consumption of products, ways of import and about institutions important for fair trade functioning. The effort of …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 8. 4. 2013
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Kateřina Marková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FILOUSOVÁ, Karolína. Vliv fair tradu na Českou republiku. Ústí nad Labem, 2013. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta životního prostředí

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta životního prostředí

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta životního prostředí

Bakalářský studijní program / obor:
Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí