Bc. Petra Raptová

Bakalářská práce

Molekulární mechanismy regulující aktivitu Toll-like receptorů

Molecular mechanisms regulating Toll-like receptor activity
Abstract:
Abstract Toll-like receptors are a part of innate immunity found in animals as well as in humans. They recognise danger associated patterns, mainly bacterial and viral components. Their signalling pathways lead to transcription factors such as NFκB or INF. In the end the stimuli lead to pro- and anti-inflammatory gene expression. TLR signalling, as well as each other process in the cell, is positively …více
Abstract:
Abstrakt Toll-like receptory jsou součástí nespecifické imunity nacházející se u živočichů i člověka. Rozpoznávají vzory asociované s nebezpečím, zejména komponenty bakterií a virů. Jejich signální dráhy vedou především k transkripčním faktorům NFκB a INF. Ve výsledku stimulují expresi jak pro- tak i protizánětlivých genů. Signalizace TLR je, jako každý jiný proces v buňce, regulována pozitivně či …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 5. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2018
  • Vedoucí: RNDr. Lenka Švihálková Šindlerová, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lucia Binó, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta