Bc. Yana Chernykh

Bakalářská práce

Efektivita stimulačních procesů ve vztahu k výkonu zaměstnanců

Efficiency of the stimulation process in relation to the employee performance
Anotace:
Téma této bakalářské práce se nazývá „Efektivita stimulačních procesů ve vztahu k výkonu zaměstnanců“, přičemž toto téma je aktuální mj. z důvodu současného převisu poptávky po práci nad její nabídkou a z toho plynoucí potřeby efektivně pracovat s již dostupnými lidskými zdroji. Cílem této práce je poté nejprve shrnout stávající teoretické poznatky v oblasti stimulace a motivace k pracovnímu výkonu …více
Abstract:
The topic of this bachelor´s thesis is called „Efficiency of the stimulation process in relation to the employee performance“. This topic is very relevant nowadays i.a. due to the current excess of demand for work over the supply of work, which leads to the need to work effectively with the already available human resources. The goal of this thesis is to summarize theoretical knowledge in the area …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 4. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 9. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Helena Pleskotová
  • Oponent: PhDr. Hana Navarová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní