Bc. Marcela Konieczná

Diplomová práce

Pedagogika Marie Montessori a její charakteristické atributy při výuce v první třídě základní školy

Pedagogy of Maria Montessori and its Characteristic Attributes in Teaching in the first Grade of Primary School
Anotace:
Diplomová práce Pedagogika Marie Montessori a její charakteristické atributy při výuce v první třídě základní školy se v teoretické části zabývá alternativním vzděláváním, jak rovněž příčinou vzniku těchto škol. Dále jsou zde uvedeny jejich charakteristické rysy, funkce a typologie. V neposlední řadě tato část pojednává o pedagogice Marie Montessori. Praktická část nabízí výsledky výzkumu, který se …více
Abstract:
The diploma thesis Pedagogy of Maria Montessori and its Characteristic Attributes in Teaching in the first Grade of Primary School is divided into two parts. The theoretical part deals with the alternative education, and also with the reason of its formation. Moreover, there are introduced its distinctive features, function and typology. Last but not least, this part deals with the pedagogy of Maria …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 5. 2012
  • Vedoucí: Mgr. Radek Pospíšil
  • Oponent: Mgr. Jana Krátká, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masarykova univerzita

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Učitelství matematiky pro základní školy