Bc. Marcela Konieczná

Master's thesis

Pedagogika Marie Montessori a její charakteristické atributy při výuce v první třídě základní školy

Pedagogy of Maria Montessori and its Characteristic Attributes in Teaching in the first Grade of Primary School
Abstract:
Diplomová práce Pedagogika Marie Montessori a její charakteristické atributy při výuce v první třídě základní školy se v teoretické části zabývá alternativním vzděláváním, jak rovněž příčinou vzniku těchto škol. Dále jsou zde uvedeny jejich charakteristické rysy, funkce a typologie. V neposlední řadě tato část pojednává o pedagogice Marie Montessori. Praktická část nabízí výsledky výzkumu, který se …more
Abstract:
The diploma thesis Pedagogy of Maria Montessori and its Characteristic Attributes in Teaching in the first Grade of Primary School is divided into two parts. The theoretical part deals with the alternative education, and also with the reason of its formation. Moreover, there are introduced its distinctive features, function and typology. Last but not least, this part deals with the pedagogy of Maria …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 30. 4. 2012

Thesis defence

  • Date of defence: 21. 5. 2012
  • Supervisor: Mgr. Radek Pospíšil
  • Reader: Mgr. Jana Krátká, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta

Masaryk University

Faculty of Education

Master programme / field:
Teacher Training for Primary and Lower Secondary Schools / Učitelství anglického jazyka a literatury pro základní školy