Bc. Marek HUĎA

Master's thesis

Studium texturních změn pevných látek po adsorpci polutantů

Study of texture changes of solids after adsorption of pollutants
Abstract:
Tato diplomová práce byla zaměřena na studium texturních změn uhlíkatých materiálů lišících se porozitou po adsorpci různých polutantů z kapalné fáze. Cílem práce bylo objasnit velikost pórů, které jsou důležité pro adsorpci. Pro adsorpční experimenty byly použity organická barviva (methylenová modř, toluidinová modř, oranž G, kongo červeň) a olovnaté ionty. Charakterizace materiálů byla provedena …more
Abstract:
This diploma thesis is focused on study of texture changes of carbon materials with different porosity after adsorption of pollutants from liquid phase. The aim of this work was to clarify the pore size important for adsorption. Within the adsorption experiment there were used organic dyes (methylene blue, toluidine blue, orange G, congo red) and lead (II) ions. Characterization of materials were performed …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 23. 4. 2020
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Date of defence: 11. 5. 2020
  • Supervisor: Mgr. Tomáš Zelenka, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

HUĎA, Marek. Studium texturních změn pevných látek po adsorpci polutantů. Ostrava, 2020. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta