Bc. Iva Doležálková

Diplomová práce

Sérologické vyšetření savců na virus klíšťové encefalitidy metodou ELISA

Serological examination of mammals for tick-borne encephalitis using Enzyme - Linked Immunosorbent Assay
Anotace:
V mnohých zemích Evropy je klíšťová encefalitida jednou z nejdůležitějších lidských infekcí centrální nervové soustavy. Původce onemocnění, virus klíšťové encefalitidy (TBEV), je řazen do rodu Flavivirus, čeledi Flaviviridae. Virus se vyskytuje ve dvou subtypech: evropský (západní) subtyp představuje virus středoevropské klíšťové encefalitidy, východní subtyp pak virus ruské jaro-letní encefalitidy …více
Abstract:
In several European countries, tick-borne encephalitis (TBE) is one of the most important human infections of the central nervous system. The disease agent, tick-borne encephalitis virus (TBEV), is a member of the genus Flavivirus within the family of Flaviviridae. Two subtypes of TBEV, European (Central european encephalitis virus) and Far eastern (Russian spring-summer encephalitis virus) ,have been …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 13. 6. 2008
  • Vedoucí: Mgr. Silvie Šikutová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta