Bc. Mikuláš Křepelka

Diplomová práce

Komparace systémů sociální péče v České republice a Spolkové republice Německo v kontextu stárnutí populace

Comparison of social care in the Czech Republic and in the Federal Republic of Germany in the context of population ageing
Anotace:
Název diplomové práce: Komparace systémů sociální péče v České republice a Spolkové republice Německo v kontextu stárnutí populace Počet slov: 20829 Jednou ze základních motivací srovnávacího studia v oblasti sociální politiky je snaha poučit se z příkladu jiných zemí.Termín sociální péče je většinou vnímán velmi široce a ve většině evropských států splývá s termínem sociální služby. Sociální služby …více
Abstract:
Tittle of diploma: Comparison of social care in the Czech Republic and in the Federal Republic of Germany in the context of population ageing Number of words: 20829 One of the basic motivations of comparative studies in the field of social politics is an effort to learn out of the examples of other countries. The term social care is usually perceived quite widely and in the most European countries …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 31. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2011
  • Vedoucí: Mgr. Jiří Vander, DiS.
  • Oponent: prof. PhDr. Tomáš Sirovátka, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií