Radoslav Sabol

Bakalářská práce

Czech Question Answer Selection using Recurrent Neural Networks

Czech Question Answer Selection using Recurrent Neural Networks
Anotace:
Práca sa zaoberá automatizovaným výberom viet ktoré odpovedajú na otázky v českom jazyku. Modul je vyvíjaný pre systém Automatic Question Answering (AQA) pomocou databázy Simple Question Answering Dataset (SQAD). Riešenie je založené na rekurentnej neurónovej sieti, ktorá spracuje vstupnú otázku a vety zo vstupného dokumentu, a vráti z nich najpravdedpodobnejšiu odpoveď. Text práce predstavuje teoretický …více
Abstract:
This thesis describes an answer selection module optimized for the Czech language. The module is being developed for open-domain question answering system Automatic Question Answering (AQA) using the Simple Question Answering Dataset (SQAD). The solution is based on recurrent neural networks for processing the input question and answer sentences from a document, returning the most probable answer. …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 5. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 6. 2020
  • Vedoucí: doc. RNDr. Aleš Horák, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Pavel Rychlý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.