Bc. Martin CHALÁNEK

Diplomová práce

Zaniklá středověká vesnice Zábdiší u Točníku

Deserted medieval village Zábdiší near Točník
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá zaniklou středověkou vesnicí Zábdiší u Točníku. V rámci práce zde byl proveden nedestruktivní archeologický výzkum, který se po zdokumentování všech dochovaných antropogenních reliktů pokusil odpovědět na několik dosud nezodpovězených otázek.
Abstract:
This diploma thesis about deserted medieval village Zábdiší near Točník. In urban village there was made non-destructive archaeological research that, after documentation of all preserved anthropogenic relicts, tried to answer some of still unanswered questions.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ladislav Čapek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

CHALÁNEK, Martin. Zaniklá středověká vesnice Zábdiší u Točníku. Plzeň, 2017. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/