Bc. Martin CHALÁNEK

Master's thesis

Zaniklá středověká vesnice Zábdiší u Točníku

Deserted medieval village Zábdiší near Točník
Abstract:
Tato diplomová práce se zabývá zaniklou středověkou vesnicí Zábdiší u Točníku. V rámci práce zde byl proveden nedestruktivní archeologický výzkum, který se po zdokumentování všech dochovaných antropogenních reliktů pokusil odpovědět na několik dosud nezodpovězených otázek.
Abstract:
This diploma thesis about deserted medieval village Zábdiší near Točník. In urban village there was made non-destructive archaeological research that, after documentation of all preserved anthropogenic relicts, tried to answer some of still unanswered questions.
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2017
Accessible from:: 31. 12. 2999

Thesis defence

  • Supervisor: Mgr. Ladislav Čapek, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

CHALÁNEK, Martin. Zaniklá středověká vesnice Zábdiší u Točníku. Plzeň, 2017. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Full text of thesis

Accessibility: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/