Bc. Kristýna Sokolová

Bakalářská práce

Vliv využívání YouTube na volný čas žáků druhého stupně základní školy

The influence of YouTube use on pupil's spare time at elementary school (age 12-13)
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá vlivem využívání YouTube na volný čas u žáků na druhém stupni základní školy. Výzkum je zaměřen na čas strávený na YouTube, naplnění funkcí volného času pomocí YouTube a dále také na rizika spojená s používáním YouTube. V teoretické části jsou zpracovány pojmy, jako žák na druhém stupni základní školy, volný čas a dále také jeho funkce, a v neposlední řadě YouTube, jako součást …více
Abstract:
This thesis deals with the influence of YouTube use on pupil's spare time at elementary school. The research is focused on time spend on YouTube, fulfilling the functions of spare time using YouTube and the risks associated with using YouTube. In the theoretical part are processing concepts, pupil's at elementary school, spare time and its functions, at last YouTube as part of new media. In the empirical …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Hana Staudková
  • Oponent: doc. Mgr. Jiří Zounek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Filozofická fakulta