Hang Xia

Bakalářská práce

Financial Analysis of HTC Company

Financial Analysis of HTC Company
Anotace:
The thesis is devoted to financial analysis of HTC company. The objective is to analyze the financial performance of the HTC company, and results will help the manager to make a decision for future. Some important financial methods will be used in this thesis, such as common-size analysis, financial ratio analysis and pyramidal decomposition of the chosen indicator, which is return on equity ratio …více
Abstract:
The thesis is devoted to financial analysis of HTC company. The objective is to analyze the financial performance of the HTC company, and results will help the manager to make a decision for future. Some important financial methods will be used in this thesis, such as common-size analysis, financial ratio analysis and pyramidal decomposition of the chosen indicator, which is return on equity ratio …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 6. 2013
  • Vedoucí: Petr Gurný
  • Oponent: Miroslav Čulík

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava