Aneta Vtípilová

Bachelor's thesis

Cockney Dialect and Slang in Selected British Films and TV Series

Cockney Dialect and Slang in Selected British Films and TV Series
Abstract:
Tato bakalářská práce je věnována lexiko-sémantickým znakům Cockney dialektu a slangu ve vybraných britských filmech a televizních seriálech. Teoretická část se zaměřuje na popis Cockney dialektu a slangu v obecné rovině a podrobně popisuje tři hlavní lexiko-sémantické znaky Cockney dialektu, konkrétně obecnou slovní zásobu Cockney slangu, rýmovaný slang a zadní slang. Analytická část zkoumá významy …viac
Abstract:
This thesis is devoted to the lexico-semantic features of Cockney dialect and slang in selected British films and TV series. The theoretical part focuses on the description of Cockney dialect and slang in general and it thoroughly describes three main lexico-semantic features of Cockney, namely general vocabulary of Cockney slang, rhyming slang and back slang. The analytical part studies the meanings …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 3. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2017
  • Vedúci: PhDr. Petra Huschová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Vtípilová, Aneta. Cockney Dialect and Slang in Selected British Films and TV Series. Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta filozofická

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta filozofická

University of Pardubice

Faculty of Arts and Philosophy

Bachelor programme / odbor:
Philology / English for Business

Práce na příbuzné téma