Bc. Simona Sváčková

Diplomová práce

Mobilita v každodenním životě

Mobility in daily life
Anotace:
Diplomová práce se věnuje každodenní městské mobilitě. Ta je zkoumána na území města Brna přičemž sledovanou skupinou jsou studenti brněnských vysokých škol. Práce se zaměřuje na volbu dopravního prostředku a na determinanty, které tuto volbu určují. Studováno je i vnímání a reprezentace různých druhů dopravy, které tento výběr také ovlivňují. Pozornost je věnována rytmům denních pohybů včetně určování …více
Abstract:
This diploma thesis deals with everyday urban mobility. The research is focused on university students and their movement in the city of Brno. The thesis aims to expose the determinants which lead to modal split choices. The perception and the representation of various transport facilities (which are affecting this choice as well) are also taken into consideration. Attention is also paid to students …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Daniel Seidenglanz, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Ondřej Mulíček, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta