Eliška Němečková

Bakalářská práce

Fiskální aspekty stárnutí populace

Fiscal Aspects of Ageing Population
Anotace:
Předmětem bakalářské práce „Fiskální aspekty stárnutí populace“ je zhodnocení dopadů stárnoucí populace na udržitelnost veřejných financí. V první části práce je stručně charakterizován proces populačního stárnutí. Druhá část práce je zaměřena na metody měření fiskální udržitelnosti. V třetí části jsou následně analyzovány hlavní kanály, jakými stárnoucí populace ovlivňuje příjmovou a výdajovou stranu …více
Abstract:
The goal of the bachelor thesis „Fiscal Aspects of Ageing Population“ is to evaluate the impacts of population ageing on the sustainability of public finances. In the first part the process of population ageing is briefly characterized. The second part is concentrated on the methods of measuring fiscal sustainability. Afterwards in the third part, the main channels by which an ageing population influences …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2018
  • Vedoucí: Ing. Aleš Franc, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Martin Murín

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta