Ivana Matějková

Bakalářská práce

Vliv nemocničního prostředí na psychickou a somatickou stránku gravidních žen.

The Influences of Hospital Environment on Psychical and Somatic Aspects of Gravid Women.
Anotace:
Závěrečná práce s názvem " Vliv nemocničního prostředí na psychickou a somatickou stránku gravidních žen" je teoreticko-výzkumnou prací a skládá se ze dvou částí. První část je zaměřena na teorii, kde se zabývám psychosomatikou, somatickými a psychickými změnami v těhotenství, vývojem porodnických zařízení a otázkou přítomnosti otce u porodu, volbou porodnice a nefarmakologickými metodami tišení bolesti …více
Abstract:
The Bachelor`s paper titled "The influence of hospital environment on the psychical and somatic aspect of gravid women" is a theoretical and research-based paper divided into two parts. The first, theoretical part of the paper is concerned with psychosomatics, somatic and psychical changes during pregnancy, development of obstetrical facilities and the matter of presence of fathers during parturition …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2010
  • Vedoucí: Mgr. Věra Erbenová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Matějková, Ivana. Vliv nemocničního prostředí na psychickou a somatickou stránku gravidních žen.. Pardubice, 2010. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 23. 4. 2011 dostupné: nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií

Univerzita Pardubice

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Porodní asistentka