Veronika MIŠÁKOVÁ

Bakalářská práce

Senzorická integrace u dětí s vývojovou dyspraxií

Sensory integration in children with developmental dyspraxia
Anotace:
Cíl a podstata práce: Bakalářská práce popisuje v kapitole přehled teoretických poznatků onemocnění zvané vývojová dyspraxie. Ergoterapie u VD je nedílnou součástí rehabilitace. Jednou z využívaných metod ergoterapie je senzorická integrace. Tato práce přibližuje její metody a využití u dětí s poruchou vývojové dyspraxie. Metodika: Metodika obsahuje kazuistiku pětileté klientky s VD. Je v ní uvedeno …více
Abstract:
The objective and focus of the thesis: The thesis describes in a capture of theoretical knowledge the disease called developmental coordination disorders. The occupational therapy in DCD has an irreplaceable role in the comprehensive rehabilitation. One of the most using methods of OT is a sensory integration. This thesis describes its methods and its use in children with developmental coordination …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 19. 4. 2020
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Petra Pecharová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MIŠÁKOVÁ, Veronika. Senzorická integrace u dětí s vývojovou dyspraxií. Ústí nad Labem, 2020. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Fakulta zdravotnických studií

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Fakulta zdravotnických studií

Bakalářský studijní program / obor:
Specializace ve zdravotnictví / Ergoterapie

Práce na příbuzné téma