Mgr. Anna Kůrková

Advanced ('rigorózní') thesis

Občanská sdružení jako veřejně prospěšné organizace

Civil Associations as Public Benefit Organisations
Abstract:
Anotace: Rigorózní práce se zabývá především právní úpravou občanských sdružení, jejichž cílem je veřejná prospěšnost. V této souvislosti se rovněž zaměřuje na zvýhodnění, jež jsou ve spojení s výkonem nebo podporou veřejně prospěšných aktivit poskytována. A také, jestli zvýhodněním odpovídají adekvátní povinnosti. Součástí práce je analýza současné, historické i navrhované právní úpravy a mezinárodních …more
Abstract:
Abstract: Rigorous work deals primarily with a legal regulation of civil associations whose aim is public benefit. Connected to this, it also focuses on advantages offered together with achievement or support of public benefit activities. And also if such advantages correspond to adequate responsibilities. The work contains an analysis of a contemporary, historical and proposed legal regulation and …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 4. 2008

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 9. 2008

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Právnická fakulta