Filip Kandera

Bakalářská práce

Technická analýza z pohľadu investora

Technická analýza z pohledu investora
Anotace:
Cílem mé práce je vymezit základní termíny technické analýzy, vytvořit automatické obchodní systémy založené na jednotlivých indikátorech a analyzovat jejich úspěšnost testováním na historických datech. Následnou komparací jejich výnosů s výnosem státního dluhopisu a výnosů obchodních systémů mezi sebou určit jejich ziskovost a zhodnotit jejich použití při obchodování měnového páru. Tento cíl chci …více
Abstract:
The aim of my bachelor's thesis is to define the basic terms of technical analysis, to create automated trading systems based on particular indicators and to analyze their profitability by testing on historical data. The subsequent comparison of systems' yields with government bond yield and systems' yields individually will determine their profitability and evaluate their use in trading the currency …více
Abstract:
Cieľom mojej bakalárskej práce je vymedziť základné termíny technickej analýzy, vytvoriť automatické obchodné systémy založené na jednotlivých indikátoroch a analyzovať ich úspešnosť testovaním na historických dátach. Následnou komparáciou ich výnosov s výnosom štátneho dlhopisu a výnosov obchodných systémov medzi sebou určiť ich ziskovosť a zhodnotiť ich použitie pri obchodovaní menového páru. Tento …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 12. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 6. 2017
  • Vedoucí: Jaroslav Brada
  • Oponent: Michal Kováč

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola ekonomická v Praze
http://www.vse.cz/vskp/eid/71022

Vysoká škola ekonomická v Praze

Bakalářský studijní program / obor:
Finance a účetnictví / Bankovnictví a pojišťovnictví