Mgr. Martin Konhefr, Ph.D.

Disertační práce

Nové možnosti aplikace interakcí boronových kyselin s důrazem na elektrochemicky aktivní deriváty

New possibilities of applications of interactions of boronic acids with emphasis on electrochemically active derivatives
Anotace:
Tato dizertační práce je rozdělena na část teoretickou a experimentální. V první části obsáhlé teorie jsou rozebrány syntézy a reaktivity boronových kyselin, jejich derivátů, (amino)ferocenů a ferocenylbórových derivátů. V druhé části teorie jsou diskutovány elektrochemické procesy určující funkční vlastnosti popisovaných elektroaktivních derivátů (rozdíly mezi směsně-valenčními kationy a donor–akceptorními …více
Abstract:
This dissertation thesis is divided into theoretical and experimental parts. In the first part of the comprehensive theory, syntheses and reactivities of boronic acids, their derivatives, (amino)ferrocenes and ferrocenyboron derivatives are shown. In the second part of the theory, there are discussed electrochemical processes determining functional properties of described electroactive derivatives …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 20. 11. 2020

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 1. 2021
  • Vedoucí: doc. RNDr. Petr Skládal, CSc.
  • Oponent: doc. RNDr. Jindřich Jindřich, CSc., prof. RNDr. Jiří Ludvík, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta