Bc. Petra Dobešová

Bakalářská práce

Význam transkripčních faktorů PPARgamma , NFkappaB a SREBP v působení vysoce nenasycených mastných kyselin a butyrátu sodného na epiteliální buňky tlustého střeva

Importance of transcription factors PPARgamma a NFkappaB a SREBP for the effects of polyunsaturated fatty acids and sodium butyrate in colon epithelial cells
Anotace:
Lipidové složky výživy jako jsou vysoce nenasycené mastné kyseliny (VNMK) a butyrát (NaBt) mohou významným způsobem ovlivňovat cytokinetiku epiteliálních buněk tlustého střeva jak samostatně, tak ve vzájemné interakci. V indukci diferenciace a apoptózy těchto buněk hraje důležitou úlohu aktivace transkripčních faktorů PPARgamma, NFkappaB a SREBP. Předmětem bakalářské práce je odborná literární rešerše …více
Abstract:
Dietary lipids such as polyunsaturated fatty acids (PUFAs) and butyrate (NaBt) can significantly influence cytokinetics of colon epithelial cells either as single agents or in combination. Activation of PPARgamma, NFkappaB and SREBP transcription factors (TF) plays an important role in induction of differentiation and apoptosis of colonic cells. The aim of this bachelor´s work is bibliographic search …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2008
  • Vedoucí: prof. RNDr. Jiřina Hofmanová, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta