Theses 

Hmyz ve výuce přírodopisu na základní škole: zamýšlené a uskutečněné kurikulum – Bc. Eliška VARAUSOVÁ

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro základní školy / Zn-Přn

Práce na příbuzné téma

Zobrazit popisek
  • Žádné práce na příbuzné téma.

Bc. Eliška VARAUSOVÁ

Diplomová práce

Hmyz ve výuce přírodopisu na základní škole: zamýšlené a uskutečněné kurikulum

Insects in the teaching of biology in elementary and secondary school: Intended and implemented curriculum

Anotace: Tato diplomová práce se zaměřuje na učivo tématu hmyz. Zkoumá ho ze dvou pohledů, prvním pohledem je zamýšlené (předpokládané) kurikulum, druhým pohledem uskutečněné (dosažené) kurikulum. Pro zjištění zamýšleného kurikula se užívá analýzy učiva o hmyzu obsaženého v učebnicích přírodopisu pro 6. ročník základních škol a odpovídající stupeň víceletých gymnázií. Na základě analýzy je sestaven didaktický test, který ověřuje osvojení učiva, tj. uskutečněné kurikulum, žáky. Výsledky práce ukazují nižší hodnotu uskutečněného (cca 53%) než zamýšleného kurikula. Míra uskutečněného kurikula v závislosti na jednotlivých dílčích okruzích učiva o hmyzu je nevyvážená, rozdílná.

Abstract: This diploma thesis focuses on the curriculum topic of insects from two perspectives. The first view is intended (presumed) curriculum, the second implemented (achieved) curriculum. To determine the intended curriculum, a curriculum analysis of the insects contained in 6th grade primary biology textbooks and the corresponding level for grammar schools was used. Based on the analysis a didactic test is compiled, in order to determine the mastery of the subject matter by pupils the implemented curriculum. The results show a lower value of the intended (about 53%) than the implemented curriculum. In addition, the rate of the implemented curriculum, depending on the individual sub-circuits curriculum about insects, was found to be unbalanced.

Klíčová slova: hmyz, předpokládané kurikulum, dosažené kurikulum, znalosti

Jazyk práce: čeština

  • Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016
  • Zveřejnit od: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 29.4.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 29. 4. 2016 dostupné: světu
http://wstag.jcu.cz/StagPortletsJSR168/CleanUrl?urlid=prohlizeni-prace-detail&praceIdno=40804 Odkaz na soubor do lokálního úložiště instituce
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
thesis thesis
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Pedagogická fakulta

Jak správně citovat práci

VARAUSOVÁ, Eliška. Hmyz ve výuce přírodopisu na základní škole: zamýšlené a uskutečněné kurikulum. Č. Budějovice, 2016. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Pedagogická fakulta

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 1. 2019 02:34, 3. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz