Irena Maskova

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Příprava podkladů z účetnictví pro vyplnění přiznání k dani z příjmu právnických osob

Abstract:
Absolvenstká práce se zabývá zpracováním účetní závěrky ke konci roku a následného použití informací z účetnictví pro vyplnění daně z příjmu právnických osob (DPPO). V teoretické části jsou shrnuty základní právní předpisy z účetnictví a daně z příjmu právnických osob a vztah mezi účetním a daňovým systémem v ČR. Je zde uvedeno kdo, kdy a jak je povinen DPPO odevzdat. V práci je také popsáno rozdělení …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 18. 5. 2020

Thesis defence

  • Supervisor: Ing.et Ing. Denisa Chlustinová, Dis.
  • Reader: Ing. Tereza Paichlová

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty

VOŠES A SPŠPT

vyšší odborný program:
Účetnictví a finance

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.