Bc. Magdalena KACZUROVÁ

Diplomová práce

Rozšíření klasického modelu teorie řízení zásob

Extension of a classical model of the inventory management theory
Anotace:
Tato diplomová práce se zabývá rozšířením jednoho klasického modelu teorie zásob. Nejprve vysvětlíme pojem operační výzkum, dále představíme jeho hlavní metody a aplikace. Poté se zaměříme na konkrétní oblast - teorii zásob. Ta je v práci více rozvedena, vysvětlena na příkladech, a nakonec nabízí reálný řešený příklad společně s jeho optimalizací.
Abstract:
This thesis deals with extension of a classical model of the inventory management theory. We explain meaning of operations research with its main subjects and application first and then we focus on speci fic area - the inventory theory. This theory is fully explained, with examples. At the end we introduce a real example with optimization.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Ondřej Kolouch

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KACZUROVÁ, Magdalena. Rozšíření klasického modelu teorie řízení zásob. Ostrava, 2017. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta