Ing. Petr Patočka

Master's thesis

Posouzení a návrh změn organizace dopravy v centru města Pardubic

Assessment and Proposal Changes of the Transport Organization at the Center of City Pardubice
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá posouzením a návrhem změn organizace dopravy v centru města Pardubic především s ohledem na integraci cyklistické dopravy. Konkrétní řešené území se nachází na náměstí Republiky a Smetanově náměstí. První kapitola se zabývá analýzou současného stavu organizace dopravy včetně dopravních průzkumů v řešené oblasti. Ve druhé kapitole jsou provedeny vlastní návrhy změn organizace …viac
Abstract:
This diploma thesis is focused on the examination and design changes of transport organization in the centre of city Pardubice, especially on the integration of bicycle transport. Particular areas are located at the Náměstí republiky square and Smetanovo náměstí square. The first chapter deals with the analysis of current state of transport organization including transport researches in the areas. …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 11. 6. 2013
  • Vedúci: Ing. Michaela Ledvinová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Patočka, Petr. Posouzení a návrh změn organizace dopravy v centru města Pardubic. Pardubice, 2013. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

University of Pardubice

Faculty of Transport Engineering

Master programme / odbor:
Transport Engineering and Communications / Transport Technology and Control