Eliška FISCHEROVÁ

Bakalářská práce

Status Jeruzaléma jako klíčový problém arabsko-izraelského konfliktu

Status of Jerusalem as the Key Problem of the Arab-Israeli Conflict
Anotace:
Bakalářská práce nastiňuje důvody vzniku izraelsko-palestinského sporu o Jeruzalém, nabízí historický vývoj a přináší varianty možného budoucího vývoje statusu města Jeruzaléma.
Abstract:
Bachelor thesis analyses reasons for the rise of Israel-Palestine dispute over Jerusalem, provides a historical overview and brings possible variations of the future developtment in the Status of Jerusalem.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 24. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 18. 5. 2017
  • Vedoucí: RNDr. Tomáš Drobík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

FISCHEROVÁ, Eliška. Status Jeruzaléma jako klíčový problém arabsko-izraelského konfliktu. Ostrava, 2017. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA, Přírodovědecká fakulta