Michaela Stružinská

Bachelor's thesis

Marketingový mix a jeho využití v lázeňském cestovním ruchu

Marketing mix in spa industry
Abstract:
Lázeňství v ČR má dlouhodobou historickou tradici i prestiž v Evropě i ve světě. Využívá bohatých přírodních léčivých zdrojů, má své historické kořeny a v současnosti je důležitým zdravotnickým a ekonomickým artiklem země. Cílem práce je postihnutí nových trendů lázeňství a lázeňského cestovního ruchu především využívání marketingového mixu a jeho specifik v lázeňském cestovním ruchu na příkladu vybraného …more
Abstract:
The spa industry in Czech Republic has a long historical tradition and prestige in Europe and all over the world. It uses rich natural medicinal resources and it has historical roots. In present it´s important health and economic commodity od the country. The purpose are new trends in spas and spa tourism, especially the use of marketing mix and specifics in the spa tourism on the example of selected …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 29. 4. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 3. 6. 2015
  • Supervisor: RNDr. Šárka Brychtová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Stružinská, Michaela. Marketingový mix a jeho využití v lázeňském cestovním ruchu. Pardubice, 2015. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní

University of Pardubice

Faculty of Economics and Administration

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Enterprise Management