Anna HRUDKOVÁ

Bakalářská práce

Inventarizace zeleně v zoologické zahradě a návrh nových sadových úprav

Greenery listing in the ZOO and the proposal of new landscace modification
Anotace:
Tato bakalářská práce se zabývá inventarizací dřevin v zoologické zahradě v Ústí nad Labem, a to od počátku jejího vzniku, kdy to bývala ptačí rezervace tzv. Lumpepark, až po současnost. Hodnotím zde současný stav dřevin a jejich druhovou skladbu s ohledem na rostlinstvo v přirozených biotopech chovaných druhů živočichů. Následně se snažím nalézt vhodné druhy dřevin na novou výsadbu, rovněž s ohledem …více
Abstract:
This thesis deal with making an inventory of wood in zoological garden in Ústí nad Labem since it's beginning when it was just a bird sanctuary - so called Lumpepark up until now. I asses nowadays condition of wood and its generic structure with respect to flora in the natural biotope of animal species breed here. Consecutively, I try to find suitable sorts of wood for new plantation with respect to …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 9. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 11. 2008
  • Vedoucí: Ing. Součková Helena, Ph.D., MRCVS
  • Oponent: RNDr. Margita Abtová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulta životního prostředí
http://arl.ujep.cz/