Bc. Martin Votruba

Diplomová práce

Organizace, personální a technické zabezpečení rychlé záchranné služby v Ústeckém kraji

Organization, personnel and technical support of ambulance service in the Ústecký region
Anotace:
Tato diplomová práce je zaměřena na organizaci a činnost rychlé záchranné služby v Ústeckém kraji. Záchranná služba byla vždy jednou z nejdůležitějších složek zdravotnické služby. Její kvalita dostupnost často rozhoduje o životě lidí v případě těžkých úrazů nebo závažných onemocnění. Pro zefektivnění její činnosti bylo důležité vytvoření Integrovaného záchranného systému, který tvoří kromě rychlé záchranné …více
Abstract:
This thesis is focused on organization and operation of ambulance services in the Usti region. Ambulance service has always been one of the most important components of health services. Its availability often determines the quality of life of people in case of serious accidents or serious illness. To streamline its operations, it was important the creation of the IRS, which are in addition to ambulance …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2011

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2011
  • Vedoucí: PaedDr. Václav Netolický
  • Oponent: Ing. Milada Petrová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní