Sabina ADAMJÁKOVÁ

Bakalářská práce

Speisekarten. Analyse der sprachlichen Gestaltung konkreter Speisekarten in den Restaurants entlang der deutsch-tschechischen Grenze.

Menus. The Analysis of Linguistic Interpretation of Concrete Menus in the Restaurants in the Czech-German border area.
Abstract:
The name of this bachelor thesis is "Analysis of Linguistic Interpretation of Concrete menus in the Restaurants in the Czech-German border area". The thesis is divided into two parts. In the theoretical part is "menu" defined and the typical food of German and Czech cuisine is shortly introduced. The main point of the theoretical part is the linguistic interpretation which is divided into lexical, …více
Abstract:
Téma této bakalářské práce je "Analýza jazykového ztvárnění konkrétních jídelních lístků v restauracích v německo-českém pohraničí". Práce je rozdělena do dvou částí. V teoretické části je definován jídelní lístek a jsou krátce uvedena typická jídla německé a české kuchyně. Hlavním bodem teoretické části je jazykové ztvárnění, které se dělí na lexikální, morfologickou a syntaktickou část. V praktické …více
 
 
Jazyk práce: němčina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Marie Smolíková

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ADAMJÁKOVÁ, Sabina. Speisekarten. Analyse der sprachlichen Gestaltung konkreter Speisekarten in den Restaurants entlang der deutsch-tschechischen Grenze.. Plzeň, 2016. bakalářská práce (Bc.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta filozofická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta filozofická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta filozofická

Bakalářský studijní program / obor:
Filologie / Cizí jazyky pro komerční praxi v kombinaci angličtina - němčina