Theses 

Discgolf jako moderní pohybová aktivita – Bc. Radka Šuláková

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Bc. Radka Šuláková

Diplomová práce

Discgolf jako moderní pohybová aktivita

Disc Golf as a modern physical activity

Anotace: Tato diplomová práce se zabývá discgolfem jako moderní pohybovou aktivitou, kterou představuje. Teoretická část je věnována definicím, dělení a typům monitorování pohybové aktivity, stejně jako doporučením k provádění pohybové aktivity, ale i discgolfu samotnému. Praktická část je zaměřena na porovnání pohybové aktivity zkušeného hráče i méně zkušených hráčů při hře discgolfu na třech vybraných hřištích. Výsledky měření jsou prezentovány pomocí grafů a tabulek.

Abstract: This diploma thesis introduces Disc Golf as a modern physical activity. The theoretical part covers physical activity (its definitions, types, possibilities of field-based monitoring of physical activity and recommendations for physical activity) and Disc Golf itself. The empirical part deals with the comparison of an experienced Disc Golf player and a group of inexperienced players. The monitoring sessions were held on three different Disc Golf courses. The results are presented by means of charts and tables.

Keywords: Discgolf, pohybová aktivita, akcelerometr, WHO, Disc Golf, physical activity, accelerometer

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2017
  • Vedoucí: Mgr. Tomáš Vespalec, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Pavel Vacenovský, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sportovních studií


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 2. 2019 10:04, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz