Klára Cvrčková

Bakalářská práce

Hromadné ztráty a jejich specifika - třídění raněných

Mass casualties and their specifics - triage
Anotace:
Tato práce se týká tématu hromadných ztrát a třídění raněných. V práci bude popsáno, co jsou to hromadné ztráty, kde všude se s nimi můžete setkat a jak se v takovýchto situacích zachovat. Dále bude práce obsahovat, jak při hromadných ztrátách správně třídit raněné tak, aby byl zajištěn co největší počet přeživších s co nejmenšími následky. Třídění bude popsáno především metodou START (simple triage …více
Abstract:
This paper deals with the topic of mass casualties and triage. The paper describes what mass casulaties are, where you can encounter them and how to act in such situations. Furthermore, the paper contains information about how to correctly perform triage so that the highest possible number of survivors with as small consequences and possible is ensured. Triage will be described particularly using the …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 6. 2017
  • Vedoucí: MUDr. Radovan Matoušek, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Cvrčková, Klára. Hromadné ztráty a jejich specifika - třídění raněných. Pardubice, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta zdravotnických studií