Matěj Bartecký

Disertační práce

Calculation Methods for Prediction of Plastic Ovalisation of Pipes under Cyclic Bending

Calculation Methods for Prediction of Plastic Ovalisation of Pipes under Cyclic Bending
Anotace:
Disertační práce se zabývá výzkumem v oblasti ovalizace průřezu potrubí při cyklickém namáhání vyvozujícím plastické deformace. Teoretická část disertační práce je věnována přehledu současného stavu řešené problematiky, včetně stručného popisu inkrementální teorie plasticity, a studii vlivu volby materiálového modelu na výsledky predikce ovalizace. Zkoumány jsou kinematické modely zpevnění Pragera …více
Abstract:
This Ph.D. thesis deals with research into pipe cross section ovalization due to plastic deformation under cyclic bending. The theoretical part of this thesis begins with reviewing the state of the art of the solved problem, including a summary description of incremental plastic theory and a study of a material model of the influence on ovalization prediction. The kinematic material models include …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 8. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 10. 2017
  • Vedoucí: Radim Halama
  • Oponent: Roland Jančo, Martin Krejsa, Milan Sága

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava