Bc. Michaela Reľovská

Bakalářská práce

Firemní kultura jako základní faktor rozvoje firmy VSH a.s.

Corporate culture as a fundamental factor in the successful development of the company VSH
Abstract:
The subject of my bachelor thesis is the analysis of a corporate culture in company VSH ltd. It focuses on internal and external communication of the company. The theoretical part includes a definition and structure of the company culture, the relationship between employer, employees and internal company communication. The analysis in the practical part should evaluate the behavior of employees following …více
Abstract:
Predmetom mojej bakalárskej práce je analýza firemnej kultúry v spoločnosti VSH a.s. zameraná na vnútornú a externú komunikáciu spoločnosti. Teoretická časť obsahuje definovanie a štruktúru firemnej kultúry, vzťahy medzi zamestnávateľom, zamestnancami a internú komunikáciu firmy. Analýza v praktickej časti má zhodnotiť správanie zamestnancov po zavedení etického kódexu a zároveň poukázať na otvorenú …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 17. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.
  • Oponent: PhDr. Miroslav Komárek, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace